تیم تخصصی دانش مارکت هم اکنون در زمینه مهندسی معدن، مکانیک سنگ، زمین شناسی مهندسی و علوم ژئوتکنیک فعالیت می کند و قادر به انجام پروژه های مهندسی و صنعتی در سطوح مختلف می باشد.