دانش مارکت با تیمی مجرب توانایی استخراج مقالات کنفرانسی، ISC و ISI از پایان نامه ها و سمینارهای تخصصی را دارد. ااینکار بارعایت کامل امانت تحت نظر صاحب اثر و با بالاترین کیفیت و باتضمین پذیرش صورت می گیرد.